Vijesti

06.06.2023

LIPANJ: odmrzavanje / zamrzavanje

Na led odlaze Kolar, Đurašin i Pavić, a vraća se Pavelić.

U 1. Ligi će biti 5 igrača.

U 2. Ligi će biti 5 igrača.

U 3. Ligi će biti 7 igrača zbog spajanja 3. i 4. lige.

Liga u tijeku

1 - 06/2023
O P G Poen UK
Lukačević Toni 1 1 2:0 42:23 3
Grebenac Filip 1 0 0:2 23:42 1
Buchberger Josip 0 0 0:0 0:0 0
Bušić Zvonimir 0 0 0:0 0:0 0
Senfner Željko 0 0 0:0 0:0 0
2 - 06/2023
O P G Poen UK
Čolić Petar 1 1 2:0 42:25 3
Čubelić Dominik 1 1 2:0 42:36 3
Pinturić Aleksandar 1 0 0:2 36:42 1
Vuksan Ivan 1 0 0:2 25:42 1
Ćetković Boris 0 0 0:0 0:0 0
3 - 06/2023
O P G Poen UK
Kosanović Boris 1 1 2:0 42:36 3
Banfić Filip 1 0 0:2 36:42 1
Šlibar Dražen 0 0 0:0 0:0 0
Pavelić Damir 0 0 0:0 0:0 0
Debelić Filip 0 0 0:0 0:0 0
Teskera Stjepan 0 0 0:0 0:0 0
Teskera Ante 0 0 0:0 0:0 0